Zoznam tried › Trieda III.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Fábryová
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Alexandra Bartkovičová
2    Timea Fridrichová
3    Andrej Gálik
4    Lea Gurská
5    Tatiana Horálová
6    Natália Kollová
7    Karin Lehoťanová
9    Jakub Margeta
10    Matej Maruniak
12    Andrej Palúch
14    Barborka Siheľská
15    Lea Sokáčová
16    Hana Školníková
17    Timotea Tiborová
19    Erik Varhoľ
20    Lukáš Vinclav
21    Filip Dupej
22    Nella Jesenská
23    Laura Peľák
24    Lucia Skálová
25    Andrej Syč
26    Marko Šopoň
28    Denis Skála

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018