Zoznam tried › Trieda III.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Beata Máčajová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 9 a dievčat: 15 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Marko Auxt
2    Tomáš Bačo
3    Monika Boldogová
4    Júlia Čangelová
5    Lukáš Čižmárik
6    Lea Hlaváčik
7    Karin Holubová
9    Peter Kapusta
10    Oliver Kočvara
11    Markus Kollár
12    Tomáš Legíň
14    Gréta Mandáková
15    Matej Mindek
16    Nela Mitterpachová
17    Victoria Patáková
18    Filip Štievko
19    Natália Šušová
20    Zoe Ramirez Villanueva
21    Sofia Zemková
22    Laura Demská
23    Sára Hanová
24    Danka Konôpková
25    Natália Vlčková
26    Martina Sršňová

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018