Zoznam tried › Trieda II.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Marianna Náterová
Počet žiakov: 25, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    David Buffa
2    Rebeka Ernst
3    Alexandra Hanzelová
4    Lukáš Hlavatý
5    Nikoleta Horalová
6    Hana Chrobáková
7    Daniela Janeková
8    Vanesa Kačmarčíková
9    Michaela Kákicsová
10    Samuel Kotľár
11    Jakub Kršteník
12    Andrej Kútik
13    Sofia Madošová
14    Dominika Majerová
15    Mária Pavlisková
16    Matej Peciar
17    Ante Rudež
18    Nikola Simanová
19    Nella Slaninová
20    Leo Solivajs
21    Alexandra Šúrová
22    Dávid Tonkovič
23    Oliver Žabka
24    Adam Záslav
25    Nela Jančová

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018