Zoznam tried › Trieda I.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Teremová, PhD.
Zástupca: PaedDr. Monika Abelovská
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Martin Dekrét
2    Ela Hrnčárová
3    Nela Hubačová
4    Matúš Jablonský
5    Karolína Jadašová
6    Michal Kapusta
7    Matúš Klučiar
8    Victoria Majerová
9    Karin Malčeková
10    Peter Mojžiš
11    Andrej Mrenica
12    Lívia Polgárová
13    Michal Psotný
14    Yelyzaveta Skolotiana
15    Tomáš Sokáč
16    Matej Šedík
17    Viktor Šír
18    Ela Šubertová
19    Patrik Takáč
20    Martin Vlčko
21    Wei Yi Yan

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018