Zoznam tried › Trieda VII.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Júlia Kapriová
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Adam Bais
3    Lenka Donovalová
4    Daniel Gallo
5    Roman Hudec
6    Martin Janšto
7    Jasmína Jašová
8    Alex Kmeť
9    Monika Kováčová
10    Valéria Kuzmínová
11    Sára Mišurová
12    Romana Piliarová
13    Richard Potančok
14    Katarína Rešovská
15    Matúš Rogožan
16    Samuel Siman
17    Ela Studená
18    Tereza Štefanovie
19    Matej Števonka
20    Lenka Troiaková
21    Roman Wágner
22    Elizabeth Zemková

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018