Zoznam tried › Trieda VII.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lenka Vargová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Juraj Biskup
4    Branislav Klačko
6    Lujza Kokavcová
7    Martin Konôpka
8    Emma Kresťanková
9    Marek Kuklica
10    Ivana Kulfasová
12    Peter Meško
13    Ján Mišáni
14    Lucia Molnárová
16    Kristína Príčová
17    Leo Redlinger
18    Petra Strelcová
21    Terézia Žabková
22    Adrián Gordoš
27    Nikolas Eremiáš
28    Martin Zeman

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018