Zoznam tried › Trieda VI.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Masárová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Filip Auxt
2    Anastasiia Avramenko
3    Nina Bartošková
4    Alex Borský
5    Ján Cílik
6    Alexander Dobiaš
7    Lukáš Hollý
8    Martin Hrončok
10    Tristan Kaliský
11    Vanesa Koščová
12    Silvia Kuchárová
13    Maroš Mesko
14    Lukáš Mišura
15    Sofia Pajgertová
17    Patrik Polhoš
18    Slávka Popovcová
20    Laura Štefaniaková
21    Tadeáš Tichý

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018