Zoznam tried › Trieda VI.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ján Bušovský
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Čierňava
2    Július Detvaj
3    Timea Ďurková
4    Martin Glončák
5    Patrik Hudák
6    Miroslava Chriašteľová
7    Noemi Jabrocká
8    Paulína Kapriová
9    Tereza Kováčová
10    Vanesa Kuchárová
12    Adam Lehoťan
13    Ján Mikloš
14    Dominika Palúchová
15    Paula Lucia Patrášová
16    Paulína Psotná
17    Selina Studená
18    Sára Surovčíková
19    Jakub Šávolt
20    Marco Sebastián Vierg
21    Simona Vulganová

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018