Zoznam tried › Trieda VI.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: PaedDr. Ľubomír Srnka
Počet žiakov: 14, z toho chlapcov: 5 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Lucas Budaj
3    Tereza Čellárová
5    Alexandra Dzúriková
6    Michal Jacek
7    Radoslava Jakubová
9    Dominik Kapusta
10    Róbert Kováč
11    Lea Laurincová
12    Lea Leštáková
14    Lucia Malčeková
16    Lea Ozsvaldová
17    Bianka Pendziviaterová
19    Lívia Záslavová
20    Peter Dobrota

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018