Zoznam tried › Trieda IX.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Blanka Šupolová
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Jozef Ambroz
4    Matúš Buffa
5    Tomáš Danko
6    Viktoria Dobiašová
7    Denis Garaj
8    Sára Guliková
9    Michal Hatala
10    Natália Hazáková
11    Timea Hrašková
12    Lucia Lisuová
13    Peter Lopatka
14    Daniel Ľupták
15    Matúš Medveď
16    David Mikula
17    Natália Nékyová
19    Andrej Radoš
20    Viktória Sendžová
22    Sofia Tomčíková
23    Veronika Tóthová
26    Martin Zauška

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018