Zoznam tried › Trieda V.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Valentová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucas Balucha
2    Agáta Barancová
3    Nina Bontová
4    Simona Čipková
5    Andrej Daník
6    Natália Giulia Detvajová
7    Simona Dvorská
8    Daniela Hatalová
9    Patrik Chochula
10    Marco Jadaš
11    Andrea Jasovská
12    Nina Kaliská
13    David Kaliský
14    Jerguš Ján Kališka
15    Martin Knoško
16    Nikola Oterová
17    Gregor Péchy
18    Alena Voskárová
19    Michaela Zaušková
20    Mário Zbyňovský
21    Martina Žišková
22    Marko Bučko

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018