Zoznam tried › Trieda V.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Lucia Vrzalová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Šimon Biskup
2    Zuzana Boborová
3    Tomáš Čaučík
4    Lea Dianišková
5    Matej Eibner
6    Jakub Glončák
7    Ján Chmelík
8    Lenka Kalčevská
9    Jakub Kolla
10    Tamara Kozárová
11    Alex Makara
12    Matej Margeta
13    Maroš Mihalíček
14    Lea Planietová
15    Ivana Považanová
16    Lukáš Príč
17    Michaela Rusnáková
18    Sára Slaninová
19    Natália Smolková
20    Nina Sršňová
21    Lenka Valachyová
22    Viktória Valocká
23    Marek Žiačik
24    Enriko Bihári

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018