Zoznam tried › Trieda VIII.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Eva Snopková
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia Dermeková
2    Filip Fodor
3    Ivana Gajdošová
5    Filip Haring
6    Kristína Hornoková
7    Severín Kaliský
8    Nina Kasalová
9    Barbora Krnáčová
11    Alexandra Mandalíková
12    Michaela Melegová
13    Matej Mikloš
14    Michal Mišáni
15    Marek Rutšek
16    Simona Sanislová
18    Simon Karol
19    Matej Snopko
20    Paulína Sopková
21    Valentína Tiborová
22    Nadya Vigašová
26    Pavel Botoš
27    Dávid Kožiak
28    Ján Skála

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018