Zoznam tried › Trieda IV.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Ivana Babinská
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Gréta Beličková
2    Natália Bukvajová
4    Miroslav Dimoš
5    Rudolf Englart
6    Marcus Fajfer
7    Michal Jablonský
8    Lilian Jabrocká
9    Ján Jakuba
10    Radoslav Janičina
11    Natália Klimentová
12    Marko Liščák
13    Tomáš Mlynárik
14    Marianna Mlynáriková
15    Markus Múčka
16    Lucia Ruszová
17    Christian Sasák
18    Ema Sčensná
19    Sofia Sirotiaková
20    Silvia Sujová
21    Juraj Šimko
22    Michal Uhrík

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018