Zoznam tried › Trieda IV.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Silvia Šovčíková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Liliana Bajsová
2    Alena Baranová
3    Tomas Budaj
6    Viliam Dominik Greppel
7    Michal Hajíček
8    Martin Halaj
9    Magdaléna Králiková
10    Tomáš Kucej
11    Ľuboslav Kuzmín
12    Daniela Kvetková
13    Viktória Magdolenová
16    Hana Seninová
17    Viktor Šindler
18    Martin Štefanovský
19    Simona Šteinmullerová
20    Veronika Vavricová
21    Tamara Záskalanová
22    Ján Záslav
23    Šimon Milan Botoš
25    Filip Ján Záslav

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018