Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Petrovičová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
4    Samuel Domien
5    Ján Hajdúch
6    Dominika Jobová
7    Jakub Klobušický
9    Vanessa Kuliková
10    Jakub Emanuel Lešinský
12    Oskar Planieta
13    Zdenka Popovcová
15    Daniel Rešovský
16    Jakub Škarvada
17    Nina Štrbová
18    Kristína Šušová
19    Viktória Vajcíková
20    Jakub Vajs
21    Karolína Vosková
22    Aliesia Cherniavska
26    Eva Kováčová
27    Timea Bihariová

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018