Zoznam tried › Trieda IV.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Anna Petrovičová
Počet žiakov: 17, z toho chlapcov: 8 a dievčat: 9 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
4    Samuel Domien
5    Ján Hajdúch
6    Dominika Jobová
7    Jakub Klobušický
9    Vanessa Kuliková
10    Jakub Emanuel Lešinský
12    Oskar Planieta
13    Zdenka Popovcová
15    Daniel Rešovský
16    Jakub Škarvada
17    Nina Štrbová
18    Kristína Šušová
19    Viktória Vajcíková
20    Jakub Vajs
21    Karolína Vosková
22    Alyesya Chernyavska
26    Eva Kováčová

© aScAgenda 2018.0.1083 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 31.01.2018