Zoznam tried › Trieda IV.D

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Martina Pašková
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 12 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lucia Antošíková
2    Jakub Cimerman
3    Alexander Fekiač
4    Jakub Gašparík
7    Linda Klimentová
8    Jakub Klimo
9    Dominika Klimová
10    Kristián Křepelka
11    Martin Kubík
12    Kristián Kubiňák
13    Samuel Kučera
14    Filip Lupták
15    Timea Malatincová
16    Nina Michalidesová
17    Timea Oláhová
18    Alexandra Selnekovičová
20    Michal Solivajs
21    Roderik Šatara
23    Martina Zembová
24    Michal Cibula

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018