Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marta Melicherová Rozvrh
Riaditeľka
 
 
PaedDr. Monika Abelovská Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
PaedDr. Lenka Matejková Rozvrh
Zástupkyňa
 
 
Mgr. Gabriela Anderová Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ivana Babinská Rozvrh
Učiteľka
 
 
Bc. Jana Bušovská Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Ján Bušovský Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Dana Cabanová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Emília Červenáková Vychovávateľka
 
 
Emília Červenáková Pedagogický asistent
 
 
Mariana Danišová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Iveta Fábryová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Flimelová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alica Fortiaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Gálová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Gálová Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Simona Hazuchová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marek Hogh Vychovávateľ
 
 
Mgr. Marek Hogh Pedagogický asistent
 
 
Katarína Hornyaková Vedúca školskej jedálne
 
 
Mgr. Iveta Hyriaková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Michaela Jurišicova Školský špeciálny pedagóg
 
 
PaedDr. Roland Kánik Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Júlia Kapriová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Kavčiaková Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Mária Kavčiaková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Miroslava Knothová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Kostková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Beata Máčajová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Majerčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Alena Maľová Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Alena Maľová Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Ing. Patrícia Mariničová, PhD. Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Andrea Mařiková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ivana Masárová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Darina Miškovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Marianna Náterová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Pašková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Petrovičová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Polkorábová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Ridzoňová Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Ridzoňová Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Zuzana Ružinská Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zuzana Ružinská Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Eva Snopková Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Ľubomír Srnka Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Silvia Šovčíková Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Blanka Šupolová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Teremová, PhD. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Natália Trestová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Katarína Uhríková Vychovávateľka
 
 
Mgr. Katarína Uhríková Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Zlatica Uramová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Iveta Valentová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lenka Vargová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Varhoľová Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Lucia Vrzalová Pedagogický asistent
 
 
Mgr. Lucia Vrzalová Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018