Zoznam tried › Trieda III.C

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Hyriaková
Počet žiakov: 23, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 13 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Ema Argalášová
2    Soňa Bubelková
4    Sofia Donovalová
5    Patrik Genči
6    Patrik Grelneth
9    Lukáš Chovanec
10    Tomáš Kapusta
11    Jakub Králik
12    Teodor Macko
14    Simona Mlynáriková
15    Dušan Prcúch
16    Lucia Seninová
17    Richard Sialini
18    Katarína Szásziová
19    Veronika Vengerová
20    Sofia Zvončeková
21    Kristína Župová
22    Vanesa Križková
23    Alex Magyar
24    Nicol Majerová
25    Marek Majling
26    Lenka Šajdíková
27    Alisa Skolotiana

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018