Zoznam tried › Trieda II.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Simona Hazuchová
Počet žiakov: 24, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 14 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Peter Čief
2    Rebeka Daníková
3    Anna Eibnerová
4    Matúš Gabčo
5    Janka Glončáková
6    Matej Ivan
7    Michaela Jakubčeková
8    Alexandra Jasová
9    Daniel Juhász
10    Michaela Juríčková
11    Samuel Kliment
12    Milan Kmeť
13    Zuzana Lániková
14    Diana Ľuptáková
15    Eva Melegová
16    Andrej Meško
17    Adam Ondrejčák
18    Janka Popovcová
19    Laura Porubská
20    Paulína Slašťanová
21    Klára Stebilová
22    Karolína Šušová
23    Emanuel Trnka
24    Matej Záhorec

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018