Zoznam tried › Trieda II.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Natália Trestová
Počet žiakov: 22, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 12 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Lukáš Bodzík
2    Zuzana Boháľová
3    Šimon Bubniak
4    Sofia Bušovská
5    Zara Drábiková
6    Natália Holicová
7    Alena Hollá
8    Emma Lilly Imrišková
9    Sára Kapriová
10    Dominik Kekelák
11    Peter Kober
12    Adam Kostúrik
13    David Kováč
14    Kristína Kunková
15    Stanislava Maťašeje
16    Nikoleta Matejkovičová
17    Vanessa Oterová
18    Jakub Peciar
20    Martin Senina
22    Timea Valušková
23    Ján Záskalan
24    Miroslav Machálik

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018