Zoznam tried › Trieda I.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Dana Cabanová
Zástupca: PaedDr. Monika Abelovská
Počet žiakov: 21, z toho chlapcov: 13 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Matúš Čaučík
2    Kristián Dzúrik
3    Adam Gajdoš
4    Terézia Haragová
5    Tamara Hudáčeková
6    Sabína Klimentová
7    Kristína Koštialová
8    Branislav Lettrich
9    Tomáš Machovič
10    Matej Mazúch
11    Simon Mesiarik
12    Jakub Nosáľ
13    Oliver Pásztor
14    Natália Rádi
15    Milan Synák-Varga
17    Lucia Troiaková
18    Marko Vigh
19    Ema Voskárová
20    Hugo Vyparina
21    Alexandra Zacharová
22    Kristián Zelený

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018