Zoznam tried › Trieda I.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Andrea Mařiková
Zástupca: PaedDr. Monika Abelovská
Počet žiakov: 20, z toho chlapcov: 10 a dievčat: 10 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Tomáš Černo
2    Matej Fratrič
3    Ema Hacková
4    Maxim Hadvičák
5    Eliška Holecová
6    Viktória Hornáčková
7    Lukáš Hruška
8    Laura Húsková
9    Adam Kapusta
10    Zuzana Kordošová
11    Daniel Kučera
12    Nela Longauerová
13    Michaela Majerová
14    Tomáš Mihalíček
15    Lukáš Pavlík
16    Filip Róbert Rapčan
17    Mia Rudež
18    Richard Strhár
19    Lucia Striežová
20    Hana Vyšná

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018