Zoznam tried › Trieda VII.A

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Iveta Polkorábová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 11 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Terézia Abelovská
2    Nina Adamcová
3    Liliana Baluchová
7    Matúš Fazekas
8    Martin Fazekaš
9    Lukáš Gabčo
10    Samuel Holica
11    Jakub Hubač
12    Simon Mlynarčík
13    Tamara Paleschová
14    Petra Považanová
15    Samuel Pšitek
16    Veronika Elisabeth Rapčanová
17    Monika Sekerešová
18    Katarína Šimová
19    Emma Šoošová
20    Dominika Vigašová
21    Laura Víznerová

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018