Zoznam tried › Trieda V.B

Zoznamy žiakov: I.AI.BI.CII.AII.BII.CIII.AIII.BIII.CIV.AIV.BIV.CIV.DV.AV.BV.CVI.AVI.BVI.CVII.AVII.BVII.CVIII.AVIII.BIX.AIX.B
Triedny učiteľ: Mgr. Miroslava Knothová
Počet žiakov: 18, z toho chlapcov: 11 a dievčat: 7 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
1    Patrik Balajty
2    Andrea Čunderlíková
3    Filip Henkeľ
4    Silvia Hornáčková
5    Tamara Janotíková
6    Lukáš Kapusta
7    Radko Kminiak
8    Lea Kožiaková
9    Daniel Krajči
10    Tomáš Kršteník
11    Michaela Kubišová
12    Miroslav Kútik
13    Patrik Macko
14    Jakub Oľha
15    Daniela Solivajsová
16    Martin Vavrica
17    Matej Venger
18    Sofiia Arshulik

© aScAgenda 2018.0.1106 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.06.2018